Inicio » Tinc un patinet que corre més que 30 km / h

Tinc un patinet que corre més que 30 km / h

La companyia ens limita la contractació als vehicles que tinguin la consideració de VMU Vehicles de Mobilitat Urbana segons instrucció 16 / v-124 de la DGT.

En aquesta instrucció especifica clarament les característiques per poder considerar un patinet VMU una de les característiques per considerar-se així és el límit de velocitat que no han de superar els 30 km / h si el patinet aconsegueix més velocitat, NO són vehicles de mobilitat urbana i queden fora de la Instrucció 16 / V-124.

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/2016/Instr_16_V_124_Vehiculos_Movilidad_Personal.pdf

Nosaltres donem cobertura Assegurem els vehicles de mobilitat personal no subjectes a l’ Assegurança d’ Obligatori d’ Automòbil, amb o sense motor i la seva velocitat màxima no superi els 25 km. per hora (segons definició de l’apartat A.d) de l’annex II del Reglament General de Vehicles, Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre).

Entrada similar