Inicio » Assegurances per a patinets Elèctrics

Assegurances per a patinets Elèctrics

La pòlissa cobreix els danys que puguis causar amb el teu patinet elèctric i pots afegir els danys propis del patinet

Patinete Heder

Seguros para Patinetes Electricos

Ideal para Circular, Imprescindible para hacerlo seguro
(Foto patinet
SEAT. Font SEAT)
texetitul

Seguro para patinetes Eléctricos

Disfruta de tu patinete eléctrico de
forma segura y responsable

Cobertura para propietario y/o usuario de vehículos de movilidad personal
no sujetos al Seguro de Obligatorio de Automóvil, con o sin motor y su velocidad máxima no supere los 25 kms. por
hora (según definición del apartado A.d) del anexo II del Reglamento General de Vehículos, Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre).

price anual solo Helvetia
Un solo seguro
para todos tus patinetes de hasta 25 km/h
Individual
0€

Responsabilidad civil
500.000 €

Sin Franquicia
Incluida Defensa y Reclamación de daños

Un solo seguro
Para todos tus patinetes Máximo 25 Km/h

Posibilidad de añadir los daños de un Patín Eléctrico

por 10 € mas asegura tu patin hasta 500 € de daños .

Familiar
0€

Responsabilidad civil
500.000 €

Sin Franquicia
Incluida Defensa y Reclamación de daños

Un solo seguro
Para todos tus patinetes de la familia de Máximo 25 Km/h

Sin Posibilidad de añadir los daños del Patín Eléctrico

Daños
0€

Responsabilidad civil
500.000 € Sin Franquicia

Incluida Defensa y Reclamación de daños
+
Daños de tu Patinete hasta 500 €

Todos tus patinetes asegurados de RC y el que nos digas inluiremos daños
Para patinetes de Máximo 25 Km/h
Slide 1
Image is not available
Tipos de vmp Incluidos en el seguro

Se aceptan vehículos de movilidad personal
no sujetos al Seguro de Obligatorio de Automóvil, con o sin motor y su velocidad máxima no supere los 25 kms. por
hora (según definición del apartado A.d) del anexo II del Reglamento General de Vehículos, Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre).

Sols Helveria

Opciones de seguros para Patines Eléctricos

SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS
Individual
43 € año
Un solo seguro de RC. + defensa + Reclamación daños
para todos tus patinetes
de velocidad max 25 km/h
SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS
  1. Capital de 500.000 €
    Sin límite en cuanto al número de vehículos asegurados y sin necesidad de identificar los mismos en la póliza.
  1. Posibilidad de añadir los daños del Patín Eléctrico
    Por 10 € mas asegura tu patin hasta 500 € de daños .
SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS
Familiar
56 € año
Un solo seguro de RC. + Defensa + Reclamación de daños
para todos tus patinetes eléctricos de la familia
Max 25 Km/h
  1. Capital de 500.000 €
  2. Sin límite en cuanto al número de vehículos asegurados y sin necesidad de identificar los mismos en la póliza para toda la unidad familiar (progenitores o tutores legales e hijos o tutelados que convivan en el domicilio familiar y cuya edad no supere los 25 años)
  1. NO EXISTE Posibilidad de añadir los daños
SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS
Slide 1

Tipos de Vehículos de Movilidad Urbana

Cobertura para propietario y/o usuario de vehículos de movilidad personal
no sujetos al Seguro de Obligatorio de Automóvil, con o sin motor y su velocidad máxima no supere los 25 kms. por
hora (según definición del apartado A.d) del anexo II del Reglamento General de Vehículos, Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre).
SEGURO PARA PATINETES ELÉCTRICOS

En els últims anys, els patinets elèctrics s’han convertit en una opció popular per al transport urbà i la diversió a l’aire lliure. No obstant això, molts usuaris de patinets elèctrics no consideren la importància d’assegurar els seus vehicles.

Assegurar un patinet elèctric és important per diverses raons. En primer lloc, els patinets elèctrics poden ser costosos i, per tant, representar una inversió significativa. Si el patinet es danya o és robat, el cost de reparació o reemplaçament pot ser elevat.

A més, els patinets elèctrics poden ser perillosos per a l’usuari i els transeünts si es manegen incorrectament. Si un usuari de patinet elèctric causa un accident, el cost dels danys i lesions pot ser significatiu.

Finalment, assegurar un patinet elèctric pot ser requerit per la llei. En alguns llocs, els usuaris de patinets elèctrics estan obligats a tenir assegurança per poder utilitzar el seu vehicle a les carreteres.

En resum, assegurar un patinet elèctric és important per protegir la inversió del propietari, garantir la seguretat de l’usuari i altres en l’entorn, i complir amb les regulacions legals. Per tant, es recomana encaridament als usuaris de patinets elèctrics que considerin la importància d’ assegurar el seu vehicle.

Deslizar 1
Contrata tu seguro en 5 min

Tu eliges las cobeturas