Inicio » Dret de desistiment

Que passa si no estic d’acord o no vull el Contracte.

Un cop emplenat el Formulari: La seva assegurança ja està en marxa.

  1. Immediatament després de prémer enviar, Vostè rebrà una confirmació per E-mail, que el procés ha estat OK
  2. Vostè rebrà en 24 – 48 h al seu e-mail la pòlissa en format .pdf. La pòlissa i documentació que rep per Email és totalment vàlida com a pòlissa de l’assegurança.
  3. En 1 setmana aproximadament, us carregarem el rebut al banc on vostè ens ha indicat.
  4. Si necessiteu la pòlissa en format paper podreu sol·licitar-la sense cap cost addicional. Vostè, revisarà i comprovarà que tot és del seu gust.

Dret de Desistiment

D’acord amb l’article 10 de la Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats a consumidors, “El consumidor disposarà d’un termini de catorze dies naturals per desistir del contracte a distància, sense indicació de els motius i sense cap penalització.” es procedirà a anul·lar pòlissa i rebre la devolució de la prima pagada, sempre que no se n’hagi fet ús i per tant no s’hagi produït cap sinistre.

Si es tracta d’una pòlissa d’assegurança de viatge sense cobertura d’anul·lació, i la data d’inici de viatge és en els 14 dies següents a la data de compra, podreu cancel·lar abans de la data d’inici del viatge i es reemborsarà l’import íntegre .

Si es tracta d’una pòlissa d’assegurança de viatge que inclogui cobertura d’anul·lació, l’exercici del dret de desistiment no és procedent, ja que la cobertura és simultània a la seva adquisició.

El termini esmentat és de trenta dies naturals en el cas de contractes relacionats amb assegurances de vida.

NO HAURÀ DE JUSTIFICAR EL MOTIU.

Per a l’exercici d’aquest dret, serà imprescindible que Vd.
1r Ens torneu tota la documentació contractual que us hàgim remès
2n No haver utilitzat l’assegurança, en un sinistre.

Aquest dret NO té validesa en assegurances per dies, venciments inferiors a 1 any o assegurances ja vençudes.

Model document desistiment