Inicio » Assegurança Vaixell i embarcacions a tot risc

Assegurança a tot risc per a embarcacions d’ esbarjo

T’oferim una assegurança a tot risc per a embarcacions d’esbarjo de Vela i Motor, de moment no tenim possibilitat d’oferir l’opció d’assegurança a tot risc a embarcacions pneumàtiques, semirígides o motos nàutiques.

Seguros  de barcos para Embarcaciones de Recreo
Seguro barcos slide 2

assegurança d’embarcacions a tot risc

Calcular assegurança a tot risc per a vaixells

Slide
Assegurances de Velers
a tot risc

Calcula l’assegurança per al teu veler en menys de 2 minuts

Assegurances de la teva Motora
a tot risc

En menys de 2 minuts calcularàs l’assegurança de la teva embarcació a motor

pneumàtiques

Estem treballant en breu el tindrem, de moment pots calcular l’assegurança a tercers

Cobertures Barco

Ampliació Responsabilitat Civil

D’aquesta manera, podràs ampliar el capital de la seva assegurança de vaixell en 264.000 € més dels 336.000 € de l’assegurança obligatoria

L’assegurança obligatòria d’Embarcacions, Exclou embarcacions en dic sec, encallada. Per aquest motiu, és aconsellable l’ampliació de responsabilitat civil Complementària a la teva assegurança de vaixells.

Protecció jurídica

D’aquesta manera, amb aquesta Cobertura d’assegurança, la companyia s’encarregarà de reclamar a un tercer que ens hagi causat danys, i el defensarà en el cas que hi hagi causat danys a una altra embarcació.

Si no l’afegeixes només tens coberta la defensa Jurídica

Despeses de Remoció

El reflotació i remoció de restes és una garantia més que recomanable. És per això que molts dels ports esportius del litoral espanyol, exigeixen disposar d’aquesta cobertura per poder amarrar a les seves instal·lacions.

Màxim de 30.000 €

Assistència al mar

Assistència nàutica a embarcacions privades que garanteix la realització de diverses
prestacions per ajudar a resoldre situacions compromeses o difícils que poden donar-se en ocasió de desplaçaments o viatges marítims

accidents personals

De la mateixa manera que la seva embarcació podem donar cobertura accident ocorregut a qualsevol dels ocupants de l’embarcació assegurada mentre estiguin a bord d’aquesta, o durant el seu embarcament i / o desembarcament.

Mort i invalidesa 12.000 Invalidesa Despeses Sanitaris 1.200 € (ampliable)

Finalment, la Pèrdua total, robatori i danys parcials en accident de teu vaixell

Danys propis a l’embarcació

Amb aquesta Cobertura tindràs coberts els danys parcials que pateixi la teva embarcació

Embarcacions de Vela
Embarcacions a Motor

La nostra oferta d’assegurança per a embarcacions a tot risc

T’oferim una assegurança a tot risc per a embarcacions d’esbarjo de Vela i Motor, de moment no tenim possibilitat d’oferir l’opció d’assegurança a tot risc a embarcacions pneumàtiques, semirígides o motos nàutiques.

En cas de necessitar assegurança per a aquest tipus d’embarcacions (motos nàutiques i pneumàtiques) tenim un apartat per assegurar embarcacions a tercers amb complementaris aquí https://www.segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones

Estem treballant per oferir una assegurança a tot risc per a tot tipus d’embarcacions.
De moment aquí us oferim una assegurança d’embarcacions a tot risc, amb una excel·lent Pòlissa i un preu estupend, per a embarcacions a Motor i Velers. Properament, ampliarem el producte a un altre tipus d’embarcació.

L’ opció tot risc bàsica contempla un capital mínim per a l’ embarcació + l’ assegurança obligatòria d’ embarcacions d’ esbarjo.

Aquesta opció la pots complementar amb altres cobertures com:

  • Assistència al mar
  • Remoció de restes
  • Ocupants d’ embarcacions
  • i altres cobertures que fan d’ aquesta assegurança un producte molt competitiu en cobertures i prima.

Dona-li una ullada, esperem que t’agradi, estem a la teva disposició per aclarir qualsevol dubte.

Cobertures Barco

Ampliación Responsabilidad Civil

De esta forma, podrás ampliar el capital de su seguro de barco en 264.000 € más aparte de la del seguro obligatorio de 336.566 €

El seguro obligatorio de Embarcaciones, Excluye embarcaciones en dique seco, varada. Por este motivo, es aconsejable esta ampliación de responsabilidad civil Complementaria en tu seguro de tu barco.

Protección jurídica

De esta manera, con esta Cobertura de seguro, la compañía se encargará de reclamar a un tercero que te cause daños, y te defenderá en el caso de que tú causes daños a otra embarcación.

Si no la añades solo tienes cubierta la defensa Jurídica

Gastos de Remoción

El reflotamiento y remoción de restos de tu embarcación, es una garantía más que recomendable. Es por ello que muchos de los puertos deportivos del litoral español, exigen disponer de esta cobertura para poder amarrar en sus instalaciones.
Máximo de 30.000 €

Asistencia en el mar

Asistencia náutica a embarcaciones privadas que garantiza la realización de diversas
prestaciones para ayudar a resolver situaciones comprometidas o difíciles que pueden darse en ocasión de desplazamientos o viajes marítimos

Accidentes personales

De la misma manera que su embarcación podemos dar cobertura accidente ocurrido a cualquiera de los ocupantes de la embarcación asegurada mientras se encuentren a bordo de la misma, o durante su embarque y/o desembarque.

Muerte e Invalidez 12.000 Invalidez Gastos Sanitarios 1.200 € (ampliable)

Por último, la Pérdida total, robo de tu barco

Daños propios a la embarcación

Con esta Cobertura tendrás cubiertos los daños parciales que sufra tu embarcación

Consideracions a tenir en compte per a l’Assegurança del teu Vaixell

A Espanya, actualment es regeix pel Reial Decret 607/1999 de 16 d’ abril, assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil per a embarcacions d’ esbarjo. Aquesta llei proposa una cobertura mínima per a la nostra embarcació, una responsabilitat civil de 336.567€ amb els següents sublímits 120.202€ per víctima per a danys personals, amb un topall de 240.404€ i 96.163€ per a danys materials.

Podeu observar que en moltes ocasions el nostre vaixell quedés molt desprotegit en cas de causar danys a un tercer, sobretot si és de gran mida.
Aquesta assegurança d’ embarcacions obligatòria d’ embarcacions té limitacions que haurem de tenir en compte, per aquesta raó aconsellem afegir l’ opció de responsabilitat civil complementària d’ embarcacions d’ esbarjo, per quedar ben cobert.
Coses a tenir en compte en la nostra Assegurança Nàutica

Participació en regates. Si participes en regates hauràs d’incloure’l en la teva assegurança de vaixells

L’ assegurança obligatòria d’ Embarcacions, Exclou embarcacions en dic sec, varada. NO hi ha cobertura d’ assegurança de vaixells obligatori, és aconsellable l’ ampliació de responsabilitat civil Complementària o voluntària en la teva assegurança de vaixells.

Les assegurances Nàutiques, Inclouen normalment la Defensa jurídica, però no la reclamació, per aquest motiu assegura’t que la teva assegurança d’embarcacions el tingui.

La teva assegurança de vaixells, hauria d’incloure l’assistència marítima, el remolc i salvament de l’embarcació.

L’opció de remoció de restes, el cost de reflotar l’embarcació, és imprescindible en la teva Assegurança Nàutica
I que em dec dels ocupants, és una garantia d’assegurança per a embarcacions molt important en la teva assegurança per a embarcacions

Danys propis de l’embarcació, en condicions Angleses o “Espanyoles “
Que forma és millor???? ….. Aquí us deixo un article que són millors les clàusules espanyoles o Angleses per a l’assegurança d’embarcacions

Cobertures de pèrdua total i robatori de l’embarcació o els seus accessoris, danys propis al casc, motors, eixàrcia, pals, veles, En moltes ocasions seran molt interessants tenir en compte en la nostra assegurança de Vaixells. L’ incendi, varada, embarrancada, impacte amb objectes fixos o flotants, caiguda de llamp, terratrèmols, accidents en la càrrega i descàrrega de l’ embarcació, i fins i tot la pirateria. Tots aquests danys poden assegurar-se amb la nostra Assegurança Nàutica
Contracta amb nosaltres

Calcular Assegurances per a Vaixells i Embarcacions d’esbarjo Pòlissa realitzada a la companyia Alemanya Allianz, en condicions especials per als nostres clients que només trobes aquí

https://www.segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones-cotizador

Seguros de barcos para Embarcaciones de Recreo
Deslizar 1
Calcula y Contrata en 5 min
Contrata tu seguro de embarcaciones en las mejores compañias