Inicio » Passos a seguir per contractar una assegurança mitjançant la web

Passos a Seguir per Sol·licitar una assegurança

 1. indicador En primer lloc, heu de seleccionar el producte d’assegurança desitjada.
 2. indicador Ara us demanarem unes quantes dades per poder calcular l’assegurança, que NO emmagatzemarem
 3. indicador Si us interessa una de les opcions podreu prémer el botó ho vull i us demanarem la resta d’informació necessària per emetre pòlissa.
 4. indicador Prement a Sol·licitar assegurança es mostrarà un formulari de dades (en servidor segur) que haurà d’emplenar.
 5. indicador Al final del formulari us demanaran que accepteu la nostra política de Política de Privadesa i Termes i Condicions de contractació , preguem la llegiu i accepteu si us agrada.
 6. indicador Resum Condicions de contractació
  1. L’assegurança sempre serà anual a excepció del producte de per dies
  2. El pagament sempre ha de ser Bancari
  3. L’assegurança es renovarà automàticament al venciment tret que s’hi oposi. (a excepció del producte per dies)

Un cop Aquí: La seva assegurança ja està sol·licitada a la companyia…. La companyia estudiarà el seu assegurament i en 24 i 72 h si tot aquesta ok emetrà pòlissa

 1. indicador Immediatament després de prémer enviar, Vostè rebrà una confirmació per E-mail, que el procés ha estat OK … Si no el rep és perquè el procés ha fallat i haurà de repetir la sol·licitud d’assegurança.
  (Aquest document NO atorga Cobertura)
 2. indicador En 24 – 72 h rebrà al seu e-mail, la pòlissa de la companyia en format pdf. La pòlissa i documentació que rep per Email és totalment vàlida com a pòlissa de l’assegurança.
  (aquest SI atorga Cobertura)
 3. indicador Es pot donar el cas que la companyia no accepti el risc, en aquest cas us informarem oportunament
 4. indicador En 1 setmana aproximadament, la companyia us carregarà el rebut al banc on vostè ens ha indicat.
 5. indicador Si en 48 h no rep la pòlissa en pdf poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 973 232 462 o correu electrònic
 6. indicador Vostè revisarà i comprovarà que tot és del seu gust. En cas de no estar conforme amb la pòlissa o simplement no voler l’assegurança,… Podrà exercitar el dret de desistiment.

Us recordem que vostè no té cobertura d’assegurança fins al moment de rebre la pòlissa en format pdf de la Companyia, ja que és la companyia qui decideix o no emetre la pòlissa, que sol ser 48-72 h després de la seva sol·licitud. I per aquest motiu l’efecte de la pòlissa pot augmentar fins a 3 dies depenent de dates i companyies…

Dret de Desistiment

D’acord amb l’article 10 de la Llei 22/2007, d’11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats a consumidors, “El consumidor disposarà d’un termini de catorze dies naturals per desistir del contracte a distància, sense indicació de els motius i sense cap penalització.” es procedirà a anul·lar pòlissa i rebre la devolució de la prima pagada, sempre que no se n’hagi fet ús i per tant no s’hagi produït cap sinistre

Si es tracta d’una pòlissa d’assegurança de viatge sense cobertura d’anul·lació, i la data d’inici de viatge és en els 14 dies següents a la data de compra, podreu cancel·lar abans de la data d’inici del viatge i es reemborsarà l’import íntegre .

Si es tracta d’una pòlissa d’assegurança de viatge que inclogui cobertura d’anul·lació, l’exercici del dret de desistiment no és procedent, ja que la cobertura és simultània a la seva adquisició. El termini esmentat és de trenta dies naturals en el cas de contractes relacionats amb assegurances de vida.

NO HAURÀ DE JUSTIFICAR EL MOTIU.

Per a lexercici daquest dret, serà imprescindible que Vd.

 1. Ens torneu tota la documentació contractual que us haguem remès, en un termini màxim de 30 dies a comptar des de la recepció, i
 2. No haver utilitzat l’assegurança, EN UN SINISTRE .

Aquest dret NO té validesa en assegurances per dies , Venciments inferiors a 1 any o assegurances ja vençudes

Model de Formulari de Desistiment