Inicio » Avís legal

Avís legal

Benvingut a la pàgina web www.segurosescriba.com.

Si us plau, llegiu atentament aquesta informació per conèixer la nostra política de privadesa, condicions i termes d’ús de la nostra web.

 1. En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que el web www.segurosescriba.com és titularitat d’EscribaSegur Correduria de Seguros Sl amb CIF B-16989162 i el seu domicili social és al carrer Corregidor Escofet Nº 11, 25005 Lleida.
 2. La web www.segurosescriba.com té per objectiu facilitar el coneixement dels productes i serveis que es presten les diferents companyies amb què intermèdia assegurances com a Corredoria d’Assegurances.
 3. De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) ia la normativa de desenvolupament, es garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades i reconeix els drets d’accés, cancel·lació, modificació ia ser informats abans de la cessió per exercir el dret d’oposició.
 4. EscriviuSegur Correduria d’Assegurances Sl d’ara endavant www.segurosescriba.com ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).
 5. Els drets de propietat intel·lectual de la web www.segurosescriba.com i dels diferents elements continguts són propietat del seu titular. Correspon a aquest titular l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 6. Certs continguts en aquesta web han estat obtinguts (o adaptats) a partir de fonts públiques o cedits pels seus legítims propietaris. En cas de ser el legítim propietari d’algun contingut aquí mostrat i cregui que no en correspon l’ús, poseu-vos en contacte amb nosaltres per estudiar el cas i tenir-lo en consideració. Cal esmentar de manera especial les pròpies webs de companyies i col·laboradors esmentats o referenciats.
 7. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial del titular, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 8. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que hi concorrin les condicions següents:
 9. Que sigui compatible amb les finalitats de la web www.segurosescriba.com.
 10. Que es realitzi amb ànim dobtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial.
 11. Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats.
 12. Que cap imatge, gràfic o text disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del contingut que lacompanya.
 13. Que sigui comunicat i autoritzat prèviament per EscribaSegur Correduria de Seguros Sl.
 14. Ens reservem la facultat de realitzar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web oa la configuració i presentació d’aquesta, així com d’efectuar millores i/o canvis en els productes i serveis descrits en qualsevol moment.
 15. Es destinaran els esforços per evitar errors, però no es garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat.
 16. EscriviuSegur no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers a què es fa referència a la web.
 17. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que es pugui fer és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza. En cap cas respondrem de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús.
 18. EscriviuSegur no es fa responsable dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de www.segurosescriba.com, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.
 19. Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els visitants. Són petits arxius de text que enviem al vostre ordinador per mantenir un registre de les vostres preferències i recordar-les en tornar. EscribaSegur utilitza cookies per facilitar la navegació per la seva web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies utilitzades permeten emmagatzemar informació sobre les preferències i idioma de l’Usuari, a fi de poder mostrar continguts i ofertes d’especial interès d’acord amb el seu perfil i registrar el nombre de vegades que es mostra a un Usuari un determinat missatge (generalment, novetats a la Web). L’Usuari pot, lliurement, decidir sobre la implantació o no, al disc dur, de les cookies emprades. En aquest sentit, l’Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar, per defecte, totes les galetes, o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada galeta i decidir, en aquell moment, la seva implantació o no al disc dur . Per fer-ho, us suggerim la secció d’ajuda del vostre navegador, per saber com canviar la configuració que actualment utilitza. Seguiu aquest enllaç per saber la nostra política de cookies.
 20. En compliment de la LOPD i RGPD us informem que les dades facilitades seran incorporades als fitxers d’EscribaSegur amb la finalitat de gestionar la relació comercial, així com informar-vos dels nostres serveis, productes i ofertes. I amb la finalitat de mantenir la relació de mediació i assessorament professional per a la cobertura dels riscos objecte d’assegurament, així com de gestionar la contractació de Pòlisses d’assegurances amb companyies i del seguiment corresponent, tant a nivell de gestió com d’incidències que poguessin produir-se. També utilitzarem les vostres dades per remetre-vos informació i publicitat sobre productes i serveis relacionats amb l’activitat asseguradora i financera que considerem que puguin ser del vostre interès. A les finalitats indicades i per al millor compliment i gestió dels nostres serveis, amb la signatura de la present vd(s)., atorga(n) de manera lliure i voluntària, el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, així com en el seu defecte, la conservació dels mateixos, en els supòsits de no emissió o anul·lació, per a ladequada actuació professional i compliment de lactivitat de mediació i assessorament professional en matèria dassegurances. Les dades objecte de tractament són precises i necessàries per a les finalitats indicades, encara que no és obligatori que Vd(s). ens els proporcioni(n), en aquest cas no és possible la prestació de serveis per aquesta agència.
 21. Les dades seran facilitades a companyies d’assegurances ia multitarificadors per poder gestionar les vostres pòlisses d’assegurances
 22. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al nostre dept. d’administració C/Corregidor Escofet Núm. 11, 25005 Lleida.
 23. Així mateix, autoritza Assegurances Escriviu a cedir les dades personals subscrites a terceres persones la intervenció de les quals sigui necessària per satisfer les necessitats contractuals, com són a companyies, pèrits, etc. Les dades personals estaran totalment protegides segons la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
 24. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. segurosescriba.com té el domicili a Lleida , Espanya.
 25. Detall de lautorització administrativa prèvia i autorització per exercir la professió de Mediació dassegurances atorgada per la Direcció General dAssegurances.

Dades d’inscripció al registre de la DGSúltima modificació: 02/2022
Classe de Mediador: Corredoria d’Assegurances Sl persona Jurídica
Autoritat de Control: DGSFP J-4024, Clau Inscripció: J-4024 F. inscripció: 02/2022

Nom/Raó social: Escribasegur Corredoria d’Assegurances Sl
Identificació: B-16989162 Àmbit d’operació: Nacional
Adreça: Rambla Corregidor Escofet, 11. baixos
País: Espanya
Cod.Postal: 25005 Província: Lleida
Municipi: Lleida

Web: www.segurosescriba.com

© Escriviu segur, Tots els drets reservats.

Última modificació 20/02/2022