Reglament de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo o esportives
|

Reglament de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo o esportives

L’assegurança obligatòria d’embarcacions d’esbarjo deixa molts punts importants sense cobertura, per aquesta raó sempre aconsellem incloure la responsabilitat Civil Voluntària

| | | | | | | | | | | | | |

les assegurances té Iva?

En assegurances no hi ha Iva, L’article 20 de la Llei 37/992 (del 28 de desembre) estableix que les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització estan exemptes d’IVA. Però, cura, perquè això…