| | | | | | | | | | | | | |

les assegurances té Iva?

En assegurances no hi ha Iva, L’article 20 de la Llei 37/992 (del 28 de desembre) estableix que les operacions d’assegurança, reassegurança i capitalització estan exemptes d’IVA. Però, cura, perquè això…

El seguro en su condicionado viene montañismo, quiero saber si también incluye senderismo y trekkig

Efectivamente el condicionado pone montañismo y se refiere a el montañismo en su faceta más ligth,  Treking y Senderismo . Esta Póliza de accidentes deportivos y rescate , entiende excluido las ascensiones…