Inicio » Que patinets queden inclosos en l’ assegurança

Que patinets queden inclosos en l’ assegurança

Assegurem els vehicles de mobilitat personal no subjectes a l’ Assegurança d’ Obligatori d’ Automòbil, amb o sense motor i la seva velocitat màxima no superi els 25 km. per hora (segons definició de l’apartat A.d) de l’annex II del Reglament General de Vehicles, Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre).

Entrada similar