Inicio » Nova normativa de la DGT per a patinets elèctrics 2021

Nova normativa de la DGT per a patinets elèctrics 2021

Nova normativa de la DGT per a patinets elèctrics

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13969

Important

  • Els patinets elèctrics seran considerats com a vehicles. Si no superen els 25 km/h no seran establerts com a vehicles de motor i no precisaran de matrícula, permís de circulació o assegurança (en el cas de particulars).
  • La velocitat per a Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) haurà d’estar compresa entre els 6 i els 25 km/h, excepte si es fan servir per a competició o en el cas de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Els patinets elèctrics no podran circular per vies interurbanes, zones de vianants, voreres, passos de travessies, autovies, autopistes o fora de les ciutats.
  • No complir les obligacions comporta multa de 500 €
  • Cada municipi podrà incloure altres obligacions

Preguntes freqüents

  1. Quina velocitat pot agafar un patinet elèctric? en la nova normativa — 25 Km/h,
  2. Es pot circular amb patinet elèctric per les voreres? –No
  3. Necessito documentació per circular amb un patinet elèctric? –Sí, però s’ha establert una moratòria de dos anys perquè els fabricants s’adaptin a la norma.
  4. Quan entra en vigor la nova llei sobre els patinets elèctrics? Ja està funcionant des del 02 de gener 2021

Bicicletes Elèctriques amb pedalatge assistit

Són bicicletes amb un motor assistit al pedaleig, amb potència inferior a 250 W i que en arribar a 25 km /h deixa de funcionar .

Ull amb bicicletes il·legals que no compleixen amb els requisits anteriors, et podran multar per anar sense assegurança , sense permís de circulació , sense permís

Entrada similar