Assegurances de Viatges Trekking Aventura

Calcula la teva assegurança de viatge en 10 segons

Destino del Viaje

Aclaración del destino Europa

   • Además de toda Europa, incluye
   • Rusia hasta los Montes Urales
   • Países ribereños del Mediterráneo: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Chipre y Turquía
   • Al Oeste de Moscú se considera Europa, Al Este de Moscú y Siberia se considera Mundo
   • A si Georgia se considera Europa
recalcular seguro de viaje

Escoge modalidad

Para Básico/Turismo
 1. Debes de seleccionar todo el viaje desde que sales de casa hasta la vuelta
 2. Deportes Básicos
 3. Rescate 3.000 m 3.000 €
Para Acuático/Surf
 1. Debes de seleccionar todo el viaje desde que sales de casa hasta la vuelta y te daremos cobertura a todo el viaje y la actividad deportiva
 2. Deportes Básicos + Acuáticos
 3. Rescate 3.000 m 12.000 €
Para Solo/Trekking
 1. Escoge solo los días del trekking y te daremos cobertura a tu trekking o actividad deportiva incluida
 2. Deportes Básicos + Acuáticos + Montaña
 3. Rescate 6.000 m 12.000 €
Para Aventura/Trekking/Viaje
 1. Debes de seleccionar todo el viaje desde que sales de casa hasta la vuelta y te daremos cobertura a todo el viaje y al trekking o la actividad deportiva incluida
 2. Deportes Básicos + Acuáticos + Montaña
 3. Rescate 6.000 m 12.000 €

Cancelación de viaje

Importe por Asegurado
Importe por Asegurado
Importe por Asegurado

Descuentos

Dcto por número de asegurados
 • de 1 a 4 0%
 • de 5 a 9 5%
 • de 10 a 100 15%
Total

Escull seguretat i Professionals

 • Marca de verificació Satisfacció garantida.
 • Marca de verificació Desistiments sense complicacions
 • Marca de verificació Pagament mitjançant càrrec al compte bancari. Més segur per a tu
 • Disc El rebut bancari SEPA garanteix la seguretat de les teves dades financeres i és la manera més segura de pagar.
 • Disc En cas d'alguna discrepància, tens el dret de tornar el rebut en un termini de vuit setmanes, les altres formes de pagament no tenen aquesta flexibilitat. Per aquest motiu t'oferim aquesta forma de pagament per brindar-te tranquil·litat i control a la teva compra.
SKU: Seguros de Viajes Trekking Aventura ocio Categoria: Etiqueta:

Descripció

Tota la cobertura d’ una assegurança de viatge + cobertures d’ una assegurança esportiva

En totes les opcions d’Assegurances de Viatges Trekking Aventura Espanya Hauràs de triar la totalitat del viatge, des que surts de casa fins a la tornada

Modalitats Opcions

 • Bàsic/Turisme Per a viatges amb esports inclosos bàsics i cobertures estàndard, Esports Bàsics
 • Aventura / Trekking Tot el viatge + Esport ampliat + Rescat fins a 6.000 m alçada
 • Surf /Submarinisme Tot el viatge + Esport ampliat + rescat a Mar
 • Camí de santiago Has d’escollir Aventura/trekking, amb Esport ampliat

Cobertures més destacades

Opcions Bàsiques

Rescat
Rescat màxim, 3000 m
Capital assegurat 3.000 €

Causes incloses
> Accidents per pràctica esports BASICS inclosos

Opcions Ampliades

Rescat
Rescat màxim 6.000 m
Capital assegurat 12.000 €
Inclòs Muntanya, Mar i Desert

En la nostra pòlissa, en exclusiva, garanteix el rescat dels assegurats accidentats, fins i tot si fes falta amb la participació d’un helicòpter, fins al límit màxim establert en les Condicions Particulars de 12.000 € i 6.000 m d’alçada en la nostra modalitat Aventura / Trekking i Surf /Submarinisme

Esports ampliats Inclosos

Causes Incloses

 • Mal d’ Alçada
 • Accidents per pràctica esports inclosos
 • Extraviament
 • Malalties Greus Per malaltia greu s’ entén una alteració de la salut que, segons el parer d’ un professional mèdic, comporti risc de mort per a l’ Assegurat.

Informació addicional

Básico/Turismo

Opciones Básicas
Asistencia en viaje Incluida
Rescate
Rescate máximo, 3000 m
Capital asegurado 3.000 €
Deportes Básicos

Aventura/Trekking

Asistencia en viaje Incluida
Rescate
Rescate máximo 6.000 m
Capital asegurado 12.000 €  Incluido Montaña, Mar y Desierto
Deportes ampliados Incluidos
Causas Incluidas
Mal de Altura
Accidentes por práctica deportes incluidos
Extravío
Enfermedades Graves Por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que, a juicio de un profesional médico, conlleve riesgo de muerte para el Asegurado. 

Submarinismo/Surf

Asistencia en viaje Incluida
Rescate
Rescate máximo 6.000 m
Capital asegurado 12.000 €  Incluido Montaña, Mar y Desierto
Deportes ampliados Incluidos
Causas Incluidas
Mal de Altura
Accidentes por práctica deportes incluidos
Extravío
Enfermedades Graves Por enfermedad grave se entiende una alteración de la salud que, a juicio de un profesional médico, conlleve riesgo de muerte para el Asegurado.