Inicio » Patinets SI assegurables per aquesta Assegurança

Patinets SI assegurables per aquesta Assegurança

Als efectes de les cobertures de la pòlissa, s’ ha d’ entendre per

Patinet Elèctric Tipus A, el Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) d’una sola plaça, el pes de la qual serà igual o inferior als 25 Kg i els components bàsics de la qual són: una plataforma allargada sobre dues rodes generalment d’igual diàmetre i disposades en línia, en alguns casos incorpora mecanismes de frenada, consta així mateix d’una barra de direcció la qual pot portar incorporades manetes de fre, dispositius de control de la velocitat i en alguns casos sistema de llums i/o timbre; incorporant un motor elèctric que utilitza per desplaçar-se i la velocitat màxima del qual no superés els 25 km/h.

Patinet Elèctric Tipus B :
Als efectes de les cobertures de la pòlissa, s’ha d’entendre per
Patinet Elèctric
Tipus B, el Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) d’una sola plaça, plegable o no, el pes màxim autoritzat de la qual és de 50 Kg i les dimensions màximes desplegat de la qual són: 190x80x210 cm. Els seus components bàsics són: una plataforma allargada sobre dues rodes generalment d’ igual diàmetre i disposades en línia, incorporant mecanismes de frenada en una o en ambdues rodes i un sistema d’ amortiment. Consta així mateix d’ una barra de direcció la qual pot portar incorporades: manetes de fre, dispositius de control de la velocitat, pantalla d’ informació, sistema de llums, timbre i antirobac; incorporant una bateria i un motor elèctric que utilitza per desplaçar-se i la velocitat del qual supera els 25 Km/h amb una màxima no superior als 30 km/h.

Tornar a les Preguntes Freqüents PATINETS

Preguntes Freqüents de Contractació

Entrada similar