Inicio » Explicació Cobertura assegurança patinets

Explicació Cobertura assegurança patinets

Responsabilitat Civil

Cobrim els danys causats i les teves lesions depenent d’opció que escullis

Tindràs cobert el dany que puguis causar circulant amb el teu patinet Elèctric fins a 500.000 €

ASSEGURANÇA PER A PATINETS ELÈCTRICS

INDIVIDUAL

Una sola assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els teus patinets Tipus A / B

Capital de R.c. 500.000 €

Sense límit quant al nombre de vehicles assegurats i sense necessitat d’ identificar-los en la pòlissa. Patinets Assegurables per a aquesta assegurança

FAMILIAR

Una sola assegurança de Responsabilitat Civil per a tots els teus patinets Tipus A / B
  1. Capital de R.c. de 500.000 €

  2. Sense límit quant al nombre de vehicles assegurats i sense necessitat d’identificar-los en la pòlissa per a tota la unitat familiar (progenitors o tutors legals i fills o tutelats que convisquin en el domicili familiar i l’edat del qual no superi els 25 anys)

Danys

  1. Capital de Responsabilitat Civil de 500.000 € (segur Individual) +

  2. Assegurança de danys per a un dels teus Patinets Elèctrics Max 500 €

Entrada similar