Inicio » Responsabilitat Civil de Guies de Muntanya i d’Altres figures com Guies benèvols

Responsabilitat Civil de Guies de Muntanya i d’Altres figures com Guies benèvols

Responsabilitat Civil de Guies de Muntanya i d’Altres figures com Guies benèvols

Cada dia a l’oficina tenim alguna trucada preguntant que nivell de responsabilitat civil té algú que organitza excursions a la muntanya o no tanta muntanya.

La muntanya com tantes altres coses ha patit una evolució meteòrica, l’accés al puig s’ha massificat, gràcies a noves tecnologies i facilitat d’accés.

Això ha portat a convertir un esport practicat per uns pocs en un esport gairebé de massa, provocant unes noves necessitats i regles del joc.

Les reclamacions per accidents han passat de ser gairebé nul·les, a existir en les últimes dècades, un bon nombre de denúncies i sentències, que ens ajudés a discernir si existeix o no la possibilitat de patir una reclamació.

El
llibre Responsabilitat Civil en esports de Muntanya i activitats a la natura
, de Jose Maria Nasarre narra perfectament més de 100 sentències d’aquest tipus, i ens ajudarà a donar-nos una idea de la situació on estem

Qui té aquesta responsabilitat quan sortim a la muntanya?

Si prenem com a base el codi civil i més en concret el seu article 1902 veurem que aquest diu:

El que per Acció o Omissió causa dany a un altre, intervenint culpa o Negligència, està obligat a reparar el dany causat.

La pregunta és: Els organitzadors d’una ruta, Tenen responsabilitat sobre el grup que Guien? La resposta és Si.

Sí que és veritat que les reclamacions de senderisme no solen arribar als tribunals, però si en altres modalitats més actives com descens de barrancs, escalada, etc

Molts guies pensen…. I si fem signar una clàusula d’exoneració…? Això No serveix de res, qualsevol document d’exoneració no és acceptat pel jutge.

Dins de l’ Art 1902 esmentat la reclamació pot anar per una via penal on s’ haurà de demostrar la negligència greu per part del responsable, i serà difícil una sentència penal. Però per a la via civil n’hi ha prou amb demostrar una negligència lleu o MOLT lleu per sentenciar contra la persona responsable del grup, que haurà de reparar el dany causat.

La responsabilitat civil a Muntanya, en les últimes sentències, s’ha invertit la càrrega de la prova, convertint-se en una Responsabilitat Objectiva, on s’és culpable llevat que no sigui culpa exclusiva de la víctima.

Ja tenim el lío muntat,

Qui és el que realitza la Negligència?

Només i únicament de la víctima, ¿o hem participat encara que sigui en una mínima part en la lesió?

Perquè l’organitzador/Guia de l’activitat, no sigui sentenciat, s’ha d’establir que la culpa és exclusiva de la víctima i la conducta de l’organitzador l’activitat ha estat Absolutament Irreprotxable, que hagi posat la màxima diligència requerida per a les circumstàncies en concret i adequada a cada persona segons les seves possibilitats, temps, lloc

Si la nostra conducta no és Irreprotxable, poden sentenciar-nos per Responsabilitat civil

Que es pot i no Es pot reclamar

Hem de tenir en compte que en responsabilitat civil NO tot val. Per poder reclamar un dany o lesions, s’ ha d’ existir culpa o Negligència de la persona responsable.

No són reclamables els llances propis de l’ excursió o de l’ activitat. Hem de ser conscients que si anem a la muntanya correm el risc de patir alguna lesió i no és sempre per culpa del Responsable.

Per aquesta raó, l’assegurança de Responsabilitat Civil del responsable NO substitueix la teva assegurança d’accidents.

Figures amb possibles responsabilitats

Guia Professional. És lògic que si contractem un servei de guia, aquest sigui el responsable si per culpa o Negligència patim un dany, ja que paguem perquè els seus serveis ens ofereixin la màxima seguretat.

Organitzadors de Curses de Muntanya És lògic com l’ anterior que hagin de respondre per responsabilitats de l’ organització. Ull amb els llances de l’esport No són reclamables

Altres figures amb Responsabilitats

De fa un temps, ha sorgit una sèrie de figures NO professionals que en algun moment poden organitzar sortides o excursions organitzades. I tenir algun tipus de responsabilitat en cas de reclamacions Civils.

Guies Benèvols (guies que no cobren per portar gent a la muntanya)

Un guia d’aquest tipus estudia la ruta, i en el cas de la gent a apuntar-se perquè ell ha examinat el recorregut, la coneix i facilita l’accés a la muntanya a gent sense tanta experiència, que probablement sense ell no realitzarien aquesta ruta.

Organitzadors de rutes per Facebook Tenen la mateixa consideració que els Benèvols

Guardes de Refugis a qui se’ls demanen informacions de rutes, poden incórrer en responsabilitat. Exemple El Sr del refugi ens va dir que aquesta ruta era segura.

Guies o Monitors de clubs esportius que organitzen sortides sense cobrar. Com els Benèvols

Grups d’Amics que van junts a la muntanya. Pot ser considerat responsable aquell que assumeix l’ organització de la sortida, i si això no està clar el de més experiència.

Grup de manteniment de GR i marcatge de rutes, Tot i que NO hi ha cap sentència a data d’avui, a causa d’una deficient senyalització, el responsable del manteniment del sender podria incórrer en responsabilitat. Aquí també afegiríem a equipadors de vies d’escalada o ferrates que no les mantenen o no avisen del seu deteriorament

Publicacions de guies d’ escalada. Publicacions que difonen vies d’escalada o rutes alpines, si algú s’accidenta per un error en la guia podria reclamar les seves lesions a l’autor per errors en la descripció, per aquest motiu és importantíssima datar les ressenyes i fer esment de la data de Creació

Actualment, l’única possibilitat de protegir-te de possibles reclamacions és fer una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi les activitats que duguis a terme.

Fins aquí seria senzill, i així ho és per a aquells que posseeixen titulació, ja que l’ assegurança de responsabilitat civil cobreix la RC Professional, i per donar cobertura professional el guia ha de tenir algun tipus de formació o titulació que acrediti i autoritzi a practicar l’ activitat de guia.

¿Però què passa amb aquests guies o organitzadors de rutes que no té titulació?, per a aquests és més complicat perquè una assegurança de responsabilitat civil professional no els donarà cobertura, per no tenir titulació. L’única solució que considero podria existir, tot i que s’hauria d’examinar cada cas, és una assegurança de responsabilitat civil privada, però repeteixo que cada cas s’hauria d’estudiar.

Assegurances per a guies de Muntanya Professionals https://www.segurosescriba.com/seguros-responsabilidad-civil-para-monitores-de-actividades-deportivas-trekking-esqui-excursionismo

Assegurances esportives d’ accidents, rescat i Responsabilitat civil particular https://www.segurosescriba.com/seguros-de-deporte-para-deportistas-atletismo-ocio-aventura

Fonts i Bibliografia

Enllaços Interessants

https://derechoymontana.wordpress.com/2013/02/10/la-responsabilidad-del-montanero-el-guia-benevolo-y-el-lider-de-cordada/

https://derechoymontana.wordpress.com/tag/guia-benevolo/

http://www.rutasandando.es/responsabilidad-civil-del-guia-montana/

Llei contracte segur 50/80


llibre Responsabilitat Civil en esports de Muntanya i activitats a la natura
, de Jose Maria Nasarre (desnivell)

Sentències

154/2010 Conca
545/2010 Madrid
40/2003 Saragossa
Audiència de Madrid 545/2010

Entrada similar