Inicio » El Consell de Ministres ha donat llum verda a un nou títol de Tècnic en Guia al Medi Natural i de Lleure

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un nou títol de Tècnic en Guia al Medi Natural i de Lleure

Font Barrabes.com https://www.barrabes.com/blog/noticias/2-10833/guia-medio-natural-tiempo-libre

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un nou títol de Tècnic en Guia en el Medi Natural i de Lleure, un Grau Mitjà de Formació Professional, que actualitza uns ensenyaments que, fins aquest moment, dataven de 1995.

El títol de Tècnic en Guia en el medi natural i de lleure desenvolupa les figures professionals de l’ actual títol de Tècnic en Conducció d’ Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural, al qual substitueix. Va ser creat el 1995 a l’ empara de la LOGSE de 1990, i per a qui el posseeixi, seguirà tenint els mateixos efectes professionals i acadèmics que el nou títol.

Els nous ensenyaments integren i actualitzen els antics continguts, adaptant-los al seu torn als canvis legislatius en matèria mediambiental, i a les noves tecnologies per, segons el Decret, aconseguir d’ aquesta manera una major polivalència professional.

Desenvolupen la competència d’ organització d’ itineraris i guiatge de grups per:

 • Entorns naturals de baixa i mitjana muntanya
 • Terreny nevat tipus nòrdic
 • Cavitats de baixa dificultat
 • Barrancs de baix risc
 • Medi aquàtic
 • Instal·lacions de lleure i aventura

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2738

Tot això progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall, adaptant tot això als participants concrets, garantint la qualitat i seguretat, i sempre amb absolut respecte pel medi ambient.

Es considera que una de les qüestions en què els antics ensenyaments quedaven més desfasats era en aquest darrer aspecte, a causa dels grans canvis legislatius en matèria mediambiental que hi ha hagut des del 1995. La diversificació d’ activitats en la natura en aquests darrers 25 anys ha estat també enorme, així com els avenços tecnològics, i la nova titulació té en compte aquests aspectes. Tanmateix, el més important és la definició de baix risc i dificultat, perquè pot trepitjar competències dels Tècnics Esportius.

Algunes dades de la nova titulació de Guia al Medi Natural i de Lleure

 • Denominació: Guia en el medi natural i de lleure.
 • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.
 • Durada: 2000 hores.
 • Família Professional: Activitats Físiques i Esportives.
 • Referent a la Classificació Internacional Normalitzada de l’ Educació: P-3.5.4.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Dissenyador d’ itineraris terrestres fins a mitja muntanya.
 • Dissenyador d’ itineraris eqüestres fins a mitja muntanya.
 • Guia en activitats de senderisme, muntanyisme per baixa i mitja muntanya, travessia per baixa i mitja muntanya, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes.
 • Guia de barrancs de baixa dificultat.
 • Guia d’ espeleologia de dificultat baixa.
 • Dissenyador d’ itineraris en bicicleta per terrenys de fins a mitja muntanya.
 • Dissenyador d’ itineraris pel medi aquàtic en embarcacions d’ esbarjo exemptes de despatx.
 • Dissenyador i organitzador d’ activitats fisicoesportives recreatives guiades pel medi natural.
 • Encarregat de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments en bicicleta.
 • Encarregat de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres.
 • Guia d’ itineraris en bicicleta de muntanya.
 • Guia d’ itineraris de cicloturisme.
 • Guia d’ itineraris a cavall.
 • Guia d’ itineraris pel medi aquàtic en embarcacions d’ esbarjo exemptes de despatx.
 • Monitor de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Monitor de campaments, d’ albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, i d’ aules i escoles de natura.
 • Monitor d’ activitats en el marc escolar.
 • Monitor d’instal·lacions de lleure i aventura.
 • Socorrista en platges marítimes.
 • Socorrista en llacs i embassaments.
 • Socorrista de suport en unitats d’ intervenció aquàtica.
 • Socorrista en activitats aquàtiques en l’ entorn natural.
 • Socorrista en activitats neticoesportives.
 • Socorrista en platges fluvials.

Els Mòduls Professionals d’ aquests estudis són:

 • Tècniques d’ equitació.
 • Guia eqüestre.
 • Atenció a grups.
 • Organització d’ itineraris.
 • Guia de baixa i mitja muntanya.
 • Guia de bicicleta.
 • Tècniques de temps lliure.
 • Tècniques de natació.
 • Socorrisme en el medi natural.
 • Guia en el medi natural aquàtic.
 • Maniobres amb cordes.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Les nostres assegurances per a guies de Muntanya Assegurances per a guies de muntanya i Monitors Activitats esportives

Entrada similar