| |

Reglament de l’ assegurança de responsabilitat civil de subscripció obligatòria per a embarcacions d’ esbarjo o esportives

L’assegurança obligatòria d’embarcacions d’esbarjo deixa molts punts importants sense cobertura, per aquesta raó sempre aconsellem incloure la responsabilitat Civil Voluntària

Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas

Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas

Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas   Fuente http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o141097-mf.html#c3 Artículo único. DISPOSICIONES FINALES Primera Segunda