Inicio » ÉS OBLIGATORI MATRICULAR TOTES LES EMBARCACIONS?

ÉS OBLIGATORI MATRICULAR TOTES LES EMBARCACIONS?

ÉS OBLIGATORI MATRICULAR TOTES LES EMBARCACIONS?

El RD 1435/2010 és el procediment de matrícula, és per a embarcacions de més de 2,5 metres, dit d’una altra manera, que tots els vaixells de més de 2,5 metres han de matricular o registrar .

Exemptes d’ Obligatorietat, o té una normativa específica

  • les embarcacions històriques i tradicionals. De moment no hi ha regulació expressa amb la qual cosa se li aplica el règim ordinari
  • les embarcacions de regates que estiguin destinades exclusivament a la competició. Aquestes embarcacions normalment es registren a la FEV.
  • els artefactes flotants o de platja. Taules de windsurf, patinets o canoes entrarien en aquesta categoria.

Tampoc és obligatori matricular les embarcacions auxiliars , amb eslora màxima de 4 metres i potència Max 8 kW / 10 HP, ús exclusivament al servei auxiliar de l’embarcació principal d’esbarjo a la qual serveix. Aquestes embarcacions només podran navegar en les proximitats de l’ embarcació principal

Amb l’ objecte de facilitar el registre, en ER 1435/ 2010 a establert un règim especial de les embarcacions d’ esbarjo amb marcatge CE d’ eslora igual o inferior a 12 metres.

  1. Totes les embarcacions d’ esbarjo d’ eslora igual o inferior a 12 metres estan exemptes de l’ obligació d’ abanderament i matriculació, així com de despatx, sempre que la pròpia embarcació i el seu equip propulsor ostentin el marcatge CE.
  2. Aquestes embarcacions d’ esbarjo només podran navegar al mar territorial espanyol i, en qualsevol cas, no podran sobrepassar les zones de navegació a les que estiguin limitades d’ acord amb la seva categoria de disseny.

Les embarcacions d’esbarjo subjectes a aquest article tindran el deure d’enarborar el pavelló espanyol en els termes previstos en el Reial decret 2335/1980, de 10 d’octubre, pel qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya i altres banderes i ensenyes a bord dels vaixells nacionals.

Un altre Article que pot interessar https://www.segurosescriba.com/ca/normas-basicas-para-embarcaciones-de-menos-de-5-m

Més INFO A https://www.panoramanautico.com/quien-esta-obligado-a-matricular-abanderar-barcos/

Assegurances per a embarcacions https://www.segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones

Entrada similar