Inicio » Que significa en rescat els 120 € de franquícia

Que significa en rescat els 120 € de franquícia

Que significa en condicions especials de rescat els 120 € de franquícia?

Es fa constar que el límit de la garantia de Rescat de persones a muntanya (article 7.28) queda ampliat fins a 12.000 Euros. Quan l’ import del rescat superi els 6.000 euros, els primers 120 euros seran a càrrec de l’ Assegurat.

Les negociacions amb les companyies són dures i de vegades rares.

Amb la companyia Arag, teníem cobertura fins a 6.000 € de rescat i demanem ampliació fins a 12.000 €… , doncs bé per a aquest segon trams de 6.000 € ens van aplicar una franquícia de 120 € … rar però així és .

Que significa?, que si el teu rescat puja menys de 6.000 € no té franquícia i no has de pagar res, si puja més de 6.000 fins a 12.000 tens 120 € de franquícia que has de pagar tu, la resta la companyia fins a 12.000€.

https://www.segurosescriba.com/seguros-viajes-de-aventura-nepal

Entrada similar