Inicio » Com queda la teva assegurança de llar amb la Nova llei de benestar Animal | Assegurança Obligatòria per a Gossos:

Com queda la teva assegurança de llar amb la Nova llei de benestar Animal | Assegurança Obligatòria per a Gossos:

La Nova Llei que Canviarà la teva Cobertura de Llar

“A partir del 29 de setembre, la teva assegurança de llar podria ja no cobrir el teu gos! Informa’t sobre les implicacions i assegura la protecció de la teva mascota.”

El proper 29 de setembre, entra en vigor una nova llei que redefineix les obligacions i responsabilitats dels duels de mascotes. Un dels aspectes més destacats d’ aquesta llei és l’ obligatorietat de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per a gossos. Tanmateix, aquesta mesura podria tenir un impacte significatiu en les assegurances de llar, ja que moltes pòlisses exclouen la cobertura de responsabilitat civil obligatòria. L’ esmentada llei converteix l’ assegurança per a gossos com a obligatori i automàticament exclòs de la pòlissa de la llar.

Aquesta nova llei ha estat implementada amb l’objectiu d’establir un marc legal que protegeixi tant els menuts de gossos com la societat en general. Es busca regular la tinença de mascotes, d’una manera més efectiva i garantir que els propietaris assumeixin la responsabilitat de qualsevol incident en el qual el seu gos estigui involucrat.

Una de les obligacions d’ aquesta legislació és l ‘ obligació de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil específica per a gossos, sense diferenciar entre potencialment perillosos o no. Aquesta assegurança cobrirà els possibles danys causats per l’ animal a tercers, ja siguin persones o propietats. La intenció darrere d’aquesta mesura és garantir que les víctimes d’incidents relacionats amb gossos rebin una compensació adequada pels danys soferts.

No obstant això, aquesta nova obligació planteja interrogants en el món de les assegurances, en particular pel que fa a les assegurances de llar. La majoria de les pòlisses de llar exclouen la responsabilitat civil obligatòria, la qual cosa significa que no cobreixen esdeveniments per als quals es requereix una cobertura legal específica, com la que ara s’ exigeix per als gossos. Això planteja un dilema important per als propietaris de mascotes que també són titulars d’assegurances de llar i té el seu gos assegurat dins de l’assegurança de l’habitatge.

En primer lloc, aquells que ja tenen gossos i pòlisses de llar han de parar atenció als canvis en la legislació i considerar la necessitat d’ adquirir una assegurança de responsabilitat civil per a gossos addicional. Depenent de les polítiques de la seva companyia d’assegurances de llar, és possible que hagin de buscar una cobertura addicional per assegurar-se de complir amb la nova llei com en el cas de https://segurosescriba.com/seguros-obligatorios-para-perros-calculadora .

En segon lloc, per als qui planegen adoptar o comprar un gos després del 29 de setembre, és fonamental conèixer per endavant les implicacions legals i financeres que comporta aquesta nova llei. L’ obligació de tenir una assegurança de responsabilitat civil específica per a gossos és un cost addicional que els futurs propietaris han de tenir en compte en planificar l’ adopció d’ un amic pelut.

D’ altra banda, l’ entrada en vigor d’ aquesta llei també podria portar a canvis en el mercat d’ assegurances. És possible que les companyies d’ assegurances comencin a oferir pòlisses específiques de responsabilitat civil per a goss, adaptant-se a aquesta nova demanda legal. Això permetria als propietaris de gossos complir amb la llei de manera més senzilla i sense haver de preocupar-se per l’exclusió de la cobertura en les seves assegurances de llar. Aquí tens un exemple https://segurosescriba.com/seguros-obligatorios-para-perros-calculadora

En conclusió, la nova llei de tinença de gossos, que entra en vigor el 29 de setembre, introdueix l’obligatorietat de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil per a gossos. Això podria tenir un impacte significatiu en les assegurances de llar, ja que moltes pòlisses exclouen la cobertura de responsabilitat civil obligatòria. Els propietaris de gossos actuals i futurs han d’ estar al tant d’ aquests canvis legals i considerar com complir amb les noves regulacions de manera adequada i efectiva, ja sigui adquirint assegurances específiques per a gossos o buscant altres opcions de cobertura. La seguretat i la responsabilitat són fonamentals quan es tracta de tenir mascotes, i aquesta llei busca garantir que tots els menuts de gossos compleixin amb les seves obligacions legals i protegeixin la societat en general.

Consulta la teva assegurança per a gossos

  • Assegurança Obligatòria per a Gossos

    Compleix la Llei de forma fàcil i econòmica

    57,41 137,86 
  • Assegurances Veterinaris per a Gossos

    Garanties Bàsiques de l’ Assegurança. Mort per accident del gos 300 € Ampliable. Despeses, sacrifici i eliminació 150 € Despeses d’ Enterrament o incineració 150 € Despeses Assistència Veterinària accident lliure elecció de Veterinaris 1.000 € Reemborsament 100 % Robatori del gos 240 € Ampliable Extraviament Despeses localització de l’ animal 150 € Despeses hostalatge…

    75,70 443,65 

Entrada similar