GUIAS MONTAÑA SEGURIDAD
Inicio » Que significa Facturacion 100.000 € en l’assegurança de guia de muntanya?

Que significa Facturacion 100.000 € en l’assegurança de guia de muntanya?

Què significa Facturació < 100.000 € en l’assegurança de guia de muntanya?

Significa que el càlcul de la prima de l’assegurança s’ha establert per a guies autònoms i empreses que facturin menys de 100.000 € any. De facturar més els preus que surten a la web no són vàlids i s’haurà de recalcular segons la seva facturació.

Entrada similar