Inicio » En quins països tinc cobertura?

En quins països tinc cobertura?

L’ àmbit geogràfic de les garanties de la present pòlissa cobreix els danys per activitats realitzades,

o per fets ocorreguts, a la Unió Europea i Andorra que siguin reclamats davant, o reconeguts per, Tribunals Espanyols. Per als danys a Espanya s’aplica franquícia de 150 € . Per als danys fora d’Espanya, la companyia aplica una franquícia de 1.500 €

Entrada similar