Inicio » Estic obligat assegurar la meva embarcació?

Estic obligat assegurar la meva embarcació?

Obligatorietat d’ assegurança per a embarcacions a Espanya

A Espanya, hi ha obligació legal de tenir una assegurança per a les embarcacions d’esbarjo, en aigües interiors com per a les que s’utilitzen en aigües marítimes. La normativa que regula aquesta obligació és la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima.

A Espanya, no totes les embarcacions d’esbarjo estan obligades a tenir una assegurança de Responsabilitat Civil. L’ obligació de tenir una assegurança varia segons les característiques de l’ embarcació i la zona de navegació. A continuació, et proporciono un resum més precís:

  1. Embarcacions d’ esbarjo de menys de 5 metres d’ eslora: No existeix una obligació legal de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil per a aquestes embarcacions. Tanmateix, és altament recomanable tenir-lo per cobrir qualsevol dany o perjudici que pugui ocórrer a tercers.
  2. Embarcacions d’ esbarjo de 5 metres d’ eslora o més: A partir d’ aquesta longitud, existeix una obligació legal de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil per a les embarcacions d’ esbarjo que naveguen en aigües marítimes. La cobertura mínima requerida està determinada per una fórmula establerta en la Llei de Navegació Marítima.

És important tenir en compte que, encara que no hi hagi una obligació generalitzada per a totes les embarcacions d’ esbarjo, algunes comunitats autònomes poden establir requisits addicionals d’ assegurança en les seves aigües interiors. Per tant, és recomanable consultar la normativa específica de la comunitat autònoma on es pertany

Si una embarcació d’ esbarjo té menys de 5 metres d’ eslora, però compta amb motor, l’ obligació de tenir una assegurança de Responsabilitat Civil pot dependre de la normativa específica de la comunitat autònoma on es pretengui navegar.

En alguns casos, les comunitats autònomes poden establir requisits addicionals d’ assegurança per a embarcacions amb motor, fins i tot si la seva eslora és inferior a 5 metres. Aquests requisits poden variar segons la potència del motor i les característiques específiques de l’ embarcació.

Per tant, és important consultar la normativa i regulacions marítimes de la comunitat autònoma on es desitja utilitzar l’ embarcació. Les autoritats marítimes d’ aquesta comunitat podran proporcionar informació precisa sobre els requisits d’ assegurança per a embarcacions d’ esbarjo amb motor de menys de 5 metres d’ eslora.

Recorda que el compliment de les obligacions legals i la contractació d’ una assegurança adequada és important per garantir la seguretat tant de l’ embarcació com de les persones involucrades, així com per complir amb la normativa vigent.

A més, depenent de la legislació autonòmica corresponent al lloc de navegació, poden existir requisits addicionals d’ assegurança per a embarcacions d’ esbarjo. Per exemple, en algunes comunitats autònomes es pot requerir una assegurança d’ accidents per a les persones que es trobin a bord de l’ embarcació.

És important destacar que l’ assegurança de responsabilitat civil per a embarcacions d’ esbarjo ha de complir amb els requisits mínims establerts per la llei, i l’ incompliment d’ aquesta obligació pot comportar sancions administratives.

Si ets propietari d’una embarcació d’esbarjo, et recomanaria consultar la normativa específica de la comunitat autònoma corresponent i contactar amb una companyia asseguradora especialitzada en assegurances marítimes per obtenir informació detallada sobre els requisits i cobertures necessaris per a la teva embarcació.

Obligació d’ assegurança per a embarcacions d’ esbarjo a Espanya:

  1. Assegurança de Responsabilitat Civil: La Llei de Navegació Marítima estableix que totes les embarcacions d’ esbarjo, tant en aigües interiors com en aigües marítimes, han de comptar amb una assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta assegurança cobreix els possibles danys o perjudicis que l’ embarcació pugui ocasionar a tercers, ja siguin persones o béns. La cobertura mínima requerida per a l’assegurança de responsabilitat civil varia segons l’eslora (longitud) de l’embarcació:
    • Embarcacions de fins a 5 metres d’ eslora: cobertura mínima de 120.202 euros.
    • Embarcacions de més de 5 metres d’ eslora: cobertura mínima calculada en funció de la fórmula establerta en la llei.
  2. Assegurança d’ Accidents Personals: A més de l’ assegurança de Responsabilitat Civil, algunes comunitats autònomes a Espanya exigeixen una assegurança d’ accidents personals per a les persones que es trobin a bord de l’ embarcació. Aquesta assegurança cobreix les possibles despeses mèdiques i les indemnitzacions per lesions o mort de les persones a bord en cas d’ accident.
  3. Sancions i Control: Les autoritats marítimes i els cossos de seguretat poden realitzar inspeccions i demanar la documentació de l’ assegurança de les embarcacions d’ esbarjo en qualsevol moment. L’ incompliment de l’ obligació de tenir una assegurança pot donar lloc a sancions administratives, que varien segons la gravetat de la infracció.

És important assenyalar que els requisits i les cobertures específiques poden variar lleugerament en cada comunitat autònoma, ja que algunes tenen legislació pròpia relacionada amb les embarcacions d’ esbarjo. Per tant, és recomanable consultar la normativa corresponent a la comunitat autònoma on s’ hagi d’ utilitzar l’ embarcació.

Per obtenir una assegurança adequada per a la teva embarcació, t’aconsello contactar amb una companyia asseguradora especialitzada en assegurances marítimes, aquí tens una https://segurosescriba.com/seguros-para-embarcaciones/ . Ells podran assessorar-te sobre els requisits específics, les cobertures necessàries i els preus corresponents a la teva embarcació d’ esbarjo.

Entrada similar