Inicio » Confiança Online CERTIFICA les web de Responsabilitat Social Corporativa

Confiança Online CERTIFICA les web de Responsabilitat Social Corporativa

Obtenim un any més el guardó de Confiança online per les nostres bones pràctiques empresarials

Premi pàgines web, implicades amb la transparència digital i el compliment normatiu, factors que incrementen la reputació online dels negocis.

Enhorabona per seguir compromès amb les bones pràctiques a internet!

Com cada any, des de Confiança Online volem felicitar totes aquelles pàgines web, com la teva, implicades amb la transparència digital i el compliment normatiu, factors que incrementen la reputació online dels negocis.

CERTIFICAT DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA d’ EscribaSegur Correduría de Seguros, S.L.

CONFIANÇA ONLINE és una associació sense ànim de lucre creada el 2003 per Autocontrol (Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comercial) i Adigital (Associació Espanyola de l’Economia Digital) per tal d’augmentar la confiança dels usuaris a Internet. L’ element que serveix a aquest propòsit és el Segell, com a reconeixement dels compromisos d’ autoregulació que subscriguin els adherits en els diversos àmbits dels serveis de la societat de la informació en els quals actuï l’ associació, com ara la publicitat digital, les compres i contractes realitzats a través d’ internet i altres mitjans electrònics de comunicació a distància, així com la protecció de dades personals en la publicitat i en la contractació amb consumidors i la protecció de menors.

EscribaSegur Correduría de Seguros, S.L.

De l’ adhesió
Figura com a entitat adherida a Confiança Online des del 26/02/2016, havent cursat la seva última renovació el passat febrer 2022. És titular del lloc web www.segurosescriba.com el qual, després d’haver rebut el Segell, pot mostrar-lo fins al pròxim 1/02/2023.

Del compliment del Codi de Conducta
L’ empresa ha assumit voluntàriament un elevat compromís ètic amb les bones pràctiques a Internet. A través de l’adhesió al Codi de Conducta de Confiança Online, es compromet a respectar les seves normes sobre la publicitat digital, el comerç electrònic amb consumidors, la protecció de dades i de menors a Internet.

De la resolució alternativa de litigis
A través de l’adhesió a Confiança Online, l’entitat adherida col·laborarà amb les entitats acreditades per la Direcció General de Consum per a la resolució alternativa de litigis, que en matèria publicitària serà el Jurat de la Publicitat d’Autocontrol i en matèria de consum el Comitè de Mediació de Confiança Online, permetent que aquestes puguin mediar i arbitrar entre consumidor i empresa.

Aquest compromís es reflecteix així mateix en l’ obligació d’ acatar i complir escrupolosament i amb caràcter
immediatament els acords de mediació del Comitè, així com les resolucions del Jurat dictats per a la
resolució de reclamacions que no s’ hagin pogut resoldre en la mediació prèvia.

CONFIANÇA ONLINE

Carrera de San Jerónimo, 18, 4t 1. 28014 Madrid

Tel. +34 91 309 13 47

Email:

www.confianzaonline.es

Entrada similar