Inicio » Passos a seguir per contractar una assegurança mitjançant el web

Passos a seguir per contractar una assegurança mitjançant el web

Passos a Seguir per contractar una assegurança

 1. En primer lloc, ha de seleccionar el producte d’assegurança desitjat.
 2. Ara li demanarem unes poques dades per poder calcular l’assegurança.
 3. Si li interessa una de les opcions podrà prémer el botó sol·licitar i li demanarem la resta d’informació necessària per emetre pòlissa.
 4. Fent clic en Sol·licitar Assegurança es mostrarà un formulari de dades (en servidor segur) que haurà d’emplenar.
 5. Al final del formulari li demanaran que accepti la nostra política de Privacitat i Termes i Condicions de contractació, preguem que la llegeixi i accepti si és del seu grat.
 6. En 48 h màxim,  sol·licitarem assegurança a la companyia que té un termini màxim de 78 h per estudiar l’assegurament o no 

Resum Condicions de contractació

L’assegurança sempre serà Anual a excepció del producte de per dies
El pagament sempre ha de ser Bancari
L’assegurança es renovarà automàticament al venciment llevat que vostè s’hi oposi. (A accepció del producte per dies)

Un cop Aquí: La seva sol·licitud d’assegurança  ja està en marxa ….

 1. Immediatament després de prémer enviar, Vostè rebrà una confirmació per correu electrònic, que el procés ha estat OK … Si no el rep és a causa que el procés ha fallat i deurà repetir la sol·licitud d’assegurança.
  (Aquest document NO atorga Cobertura)
 2. En 48 72 h i després que la companyia accepti  el risc, rebrà en el seu correu electrònic, la pòlissa en format pdf. La pòlissa i documentació que rep per email és totalment vàlida com a pòlissa de l’assegurança.
  (Aquest SI atorga Cobertura)
 3. Pot donar-se el cas que la companyia no accepti el ris, en aquest cas l’informarem per correu electrònic   
 4. En 1 setmana aproximadament, li carregarem el rebut al banc on vostè ens ha indicat.
 5. Si en 48 h no rep la pòlissa en pdf poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 973.232.462 o correu electrònic
 6. Un cop rebi la pòlissa, Vostè, revisarà i comprovarà que tot és del seu grat. En cas de no estar d’acord amb la pòlissa o simplement no voler l’assegurança, … podrà exercir el seu dret de desistiment.

Li recordem que vostè no té cobertura d’assegurança fins al moment de rebre la pòlissa en format pdf de la Companyia, que sol ser 48 h després de la seva sol·licitud. I per aquest motiu l’efecte de la pòlissa pot augmentar fins a 3 dies depenent de dates i companyies …

Dret de Desistiment

D’acord amb l’article 10 de la Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats a consumidors, “El consumidor disposa d’un termini de catorze dies naturals per a desistir del contracte a distància, sense indicació de els motius i sense cap penalització. “es procedirà a anul·lar pòlissa i rebre la devolució de la prima pagada, sempre que no s’hagi fet ús de la mateixa i per tant no s’hagi produït cap sinistre
Si es tracta d’una pòlissa d’assegurança de viatge sense cobertura d’anul • lació, i la data d’inici de viatge és en els 14 dies següents a la data de compra, podrà cancel·lar abans de la data d’inici del viatge i es reemborsarà l’import íntegre .

Si es tracta d’una pòlissa d’assegurança de viatge que inclogui cobertura d’anul·lació, no procedeix l’exercici del dret de desistiment, ja que la cobertura és simultània a la seva adquisició. L’esmentat termini serà de trenta dies naturals en el cas de contractes relacionats amb assegurances de vida.
NO HAURÀ DE JUSTIFICAR EL MOTIU.

Per a l’exercici d’aquest dret, serà imprescindible que Vè.

Ens retorni tota la documentació contractual que li haguem enviat, en un termini màxim de 30 dies a comptar de la recepció, i
No haver Utilitzat l’assegurança, EN UN SINISTRE.
Aquesta dret NO té validesa en assegurances per dies, Venciments inferiors a 1 any o assegurances ja vençuts

 Model de Formulari de Desestimient  

Publicaciones Similares